Často kladené dotazy

Musím se registrovat, když už jsem u Vás dražil?

Stávající klienty prosíme pouze o vyplnění registrace (zadání adresy a aktuálních kontaktů). Není nutné dokládat doklad totožnosti, pokud nedošlo ke změně, např. k novému platnému dokladu totožnosti.

Musím při nové registraci dokládat platný doklad totožnosti?

Ano, postup je v souladu aukčním řádem, se zákonem č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Jak se dozvím, že byla registrace úspěšná?

Po registraci a vyplnění všech povinných položek Vám přijde potvrzovací e-mail, následně bude registrace schválena odpovědným pracovníkem aukční síně, schválení trvá jeden pracovní den, o Vaší úspěšné registraci budete následně znovu informováni e-mailem.

Pokud nechci dražit online, jaké mám jiné možnosti účastnit se aukce?

Dražit můžeme osobně v sále - před zahájením aukce je nutná registrace v sále s platným dokladem totožnosti - po registraci obdržíte číslo dražitele.

Dražit můžete telefonicky -  pokud se nemůžete nebo nechcete aukce zúčastnit, můžete dražit po telefonu po písemné dohodě na základě plné moci (zde: https://aloos.cz/cs/jak-drazit-v-aukci). I zde je potřeba doložit platný doklad totožnosti.

Dražit můžete pomocí písemného limitu - pokud se nemůžete nebo nechcete aukce zúčastnit, můžete dražit pomocí písemného limitu na základě plné moci moci (zde: https://aloos.cz/cs/jak-drazit-v-aukci). I zde je potřeba doložit platný doklad totožnosti.

Kolik musím minimálně přihazovat v dražbě?

Dražitel přihazuje dle tabulky minimálních příhozů, a to pomocí políček v dražebním modulu. Nemůžete se tedy splést. Pokud zadáte vlastní částku, bude automaticky opravena tak, aby korespondovala pravidlům příhozů.

Je možné si dražbu rozmyslet a zrušit příhoz na danou položku?

Ano, je to možné. Své limity můžete libovolně měnit či rušit až do okamžiku živé aukce, kdy už Váš příhoz nejde vzít zpět. Dražitel má dle aukčního řádu povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.

Mohu živou aukci sledovat on-line?

Ano, aukční síň Vás před zahájením živého přenosu bude informovat o online přenosu, který bude dostupný na youtube kanálu společnosti.

Kolik činí aukční přirážka k vydraženému dílu?

K příklepové ceně je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu ještě 21 % z této příklepové ceny jako aukční provizi (není-li uvedeno v aukčním katalogu jinak). Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné zákonné výši a autorské poplatky.

Jak se dozvím, zda-li jsem byl v aukci úspěšný a vydražil danou položku?

Po skončení aukce ve svém profilu můžete vidět, které položky se Vám podařilo vydražit, přijde Vám taktéž potvrzovací e-mail se všemi potřebnými informacemi.

V případě jakýchkoli dotazů či nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 728 882 236.

Jak mohu zaplatit a kde si dílo/a vyzvednout?

Platit můžete hotově nebo bankovním převodem do 10ti pracovních dnů ode dne konání dražby. Aukční dům nepřijímá platby prostřednictvím platebních karet a hotovost nad 250 000 Kč. Díla je možno vyzvednout v místě konání dražby nebo individuálně dle předchozí domluvy.